Ο Πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου στο Μεσημέρι και Κάτι