Οι ΗΠΑ ενεργοποίησαν τους Patriot στα ΗΑΕ για να απωθήσουν τους Χούθι