Οικολογική λύση: Εταιρία ανακυκλώνει χρησιμοποιημένες χειρουργικές μάσκες σε φορτιστές τηλεφώνων