Οικονόμου για την πορεία της πανδημίας και τα εμβόλια