Όλες οι εξελίξεις από το μέτωπο των Προεδρικών εκλογών