Ως Θετικό χαρακτιρίζουν το γεγονος της χαλάρωσης των μέτρων στηνν εστίαση οι πολίτες