Ουρές πολιτών στο νοσοκομείο της Καβάλας για διενέργεια μοριακού τεστ