Παγκόσμια ανησυχία – Μόνη ελπίδα η διπλωματία για το Ουκρανικό