Παναγιωτοπούλου για εμβόλια, αποτελεσματικότητα, παρενέργειες