Παπαθεοδώρου| Στις εκλογές ο χώρος μας θα εκπροσωπηθεί μόνο από την ”Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση”