Παράταση στην αγωνία για το τρίχρονο: Διαγνώστηκε με ιογενή πνευμονία