Παρουσίαση από το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης του «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022»