Περιγραφή τρόμου: Τον δάγκωσε για να γλιτώσει τον έλεγχο