Περικλής Νεάρχου, Στόχος της Τουρκίας η δορυφοριοποίηση της Ελλάδας και της Κύπρου