Περού: «Κατάσταση περιβαλλοντικής έκτακτης ανάγκης για 90 ημέρες» λόγω πετρελαιοκηλίδας …