Πηλείδου: Πρώτη επιλογή ο αγωγός φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο