Πλήθος πιστών στην Νέα Καρβάλη για να προσκυνήσουν τον Άγιο Γρηγόριο