Ποιοι θέλουν την Ουκρανία Ελβετία της Ευρασίας! Το δόγμα της ουδετερότητας