Πως ερμηνεύεται ο οργασμός στρατιωτικών ασκήσεων αραβικών χωρών και ποιος ο ρόλος της Ελλάδας