Πού οφείλεται η καθυστέρηση στην ανακοίνωση θανάτων από covid-19;