Προεδρικές: Ανοίγουν τα χαρτιά τους τα κόμματα- Ενδιαφέρον από Παμπορίδη