Προεδρικές: Σε ποιο σημείο του δρόμου βρίσκονται τα κόμματα