Πρόθεση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ για αγορά Καπναποθήκης στην Καβάλα