Σε αναμονή νέα μέτρα | Σκέψεις να κλείνει η εστίαση στις 22.00