Συλλαλητήριο στο ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου για την πιθανή επέκταση του