Σημαντική η οικονομική παρουσία της Τουρκίας στην Λιβύη. Πύλη για την Ευρώπη η Ελλάδα