Συνάντηση αντιπεριφερειαεχη ενέρχειας με τον δήμαεχο Νέστου για το Γεωθερμικό Πεδίο Νέστου