Συνεχείς επισκέψεις, έπαινοι και παρασημοφορήσεις για να ανεβάσει το πεσμένο ηθικό των ΤΕΔ