Συζήτηση ειδικών στο Μεσημέρι και Κάτι για πανδημία και μέτρα