Σκόπια Η Ελλάδα που φυλάσσει και τους ουρανούς μας παρέλαβε τα πρώτα 6 Rafale