Σοβαρά προβλήματα για τους παραγωγούς κηπευτικών δημιουργεί το δριμύ ψύχος