Σοβαρές ελλείψεις σε μονάδες αίματος – Ζουν με την αγωνία οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς