Σοβαρές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις για τα παιδιά επέφερε η πανδημία