Στέφανος Καραβίδας, Αποφασιστικότητα πρέπει να δείξει η πολιτική ηγεσία.