Στέφανος Καραβίδας, Οι σημαντικότερες διαφορές και τα πλεονεκτήματα του Rafale σε σχέση με το F-16