Στην κεντρική πύλη του ΔΙΠΑΕ Καβάλας αφήνει τους φοιτητές το αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας