Στις 10 Ιανουαρίου ανοίγουν τα σχολεία κάτω απο αυστηρά μέτρα και ελέγχους