Στο “κενό” έπεσε ακόμη μια προσφυγή πολιτών κατά των μέτρων