“Στο τραπέζι” η χαλάρωση των μέτρων στην εστίαση και στον αθλητισμό