Στους 7 μήνες η ισχύς των πιστοποιητικών εμβολιασμού από την 1η Φεβρουαρίου