Συγκέντρωση σωματείων στη Νέα Καρβάλη για τους εργαζόμενους στα Πετρέλαια Καβάλας