Συλλαλητήριο και συγκέντρωση σωματείων για τους εργαζόμενους στα Πετρέλαια Καβάλας