Συλλαλητήριο μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών στο κέντρο της Αθήνας