Συσκέψεις επί συσκέψεων για το Test to Stay: Δεκάδες χιλιάδες επαφές στα σχολεία