Σύσκεψη στο Προεδρικό για τη μετακίνηση των ασφαλτικών