Τα τρία βασικά στοιχεία από τις 47σελίδες του email Γκιώνη στις Αρχές