Θετικά αποτίμησαν την πρώτη ημέρα του Test to Stay μαθητές και γονείς