Τι απαντούν οι Προσωπικοί Ιατροί στις καταγγελίες του Υπ. Υγείας