Τι απαντούν τα Χημεία για τις καθυστερήσεις στα τεστ