Τι περιέργο ζήτησε η Χριστιάνα την περιόδο που ήταν έγκυος